21/09/2009

Thông điệp năm 1996

Tháng 12 năm 1996: "Các con thân yêu! Hôm nay đặc biệt Mẹ đến cùng các con với Chúa Hài Đồng trên tay, kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta hãy hoan hỉ lên. Các con trẻ, hân hoan trong lời kêu gọi của Chúa Cứu Thế, Mẹ lặp lại lời mà Mẹ vẫn hằng kêu gọi các con. Các con, mẹ là mẹ thương yêu của các con, và mẹ hiện ra để dẫn dắt các con đến với tình thương và bình an Thiên Chúa. Mẹ không hướng dẫn trong sự buồn khổ, mà mẹ sẽ chỉ cho các con niềm hạnh phúc vô biên của Chúa Cứu Thế. Đây chính là cứu cánh để cho cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Mẹ cảm tạ các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ"

Tháng 11 năm 1996: " Các con thân yêu!Hôm nay một lần nữa, mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho tâm hồn và sự hy sinh của chúng ta càng thêm trọn vẹn trước ngưỡng cửa Chúa Jesus. Các con trẻ hãy để cho những giờ phút này trọn vẹn cho sự vinh quang của tất cả chúng ta. Hãy luôn hành thiện, luôn làm những điều tốt đẹp cho trái tim của chúng ta ngày càng ấm thêm tình yêu Thiên Chúa. Nếu tất cả chúng ta, trong đời sống này đều biến mình trở thành biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa thì thế gian này sẽ hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Mẹ cảm tạ các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ" (25/11/1996)

Tháng 10/1996: " các con thân yêu ! Hôm nay mẹ mời gọi các con hiến lòng cho Đấng Tối Thượng để được Người cải hóa cho ta. Các con trẻ, các con là niềm yêu thương của mẹ, mẹ tha thiết yêu thương và kêu gọi các con hãy mang tình thương lại gần với mẹ hơn, để tình thương của các con cho mẹ càng thêm vững chãi. Mẹ luôn cầu mong sao cải hóa và hướng dẫn các con, cùng với trái tim của mẹ , ngày càng đến gần hơn trái tim Đức Chúa Jesus, trái tim hằng hữu mà cho mãi đến hôm nay vẫn hy sinh chịu đựng những đau khổ cho chúng ta, để cho chúng ta được cảm hóa và thay đổi. Từ trong các con, mẹ ước mong cả thế gian này đều cảm hóa được. Các con trẻ, các con hãy thông suốt rằng ngày hôm nay chính các con là những hạt muối, những tia sáng cần thiết cho đời sống. Các con thân yêu, mẹ tha thiết yêu thương và kêu gọi các con cải hóa. Cảm tạ các con đã đáp lời của Mẹ"

Ngày 25/9/1996: Các con thân yêu! Hôm nay ta kêu gọi các con cùng ta san sẻ những nỗi niềm đau thương và thống khổ. Các con trẻ, trong tình yêu thương của mẹ, ta sẽ giúp các con tìm ra tình yêu bao la Thiên Chúa. Các con trẻ, những nỗi niềm thống khổ mà các con hiến dâng cho Thiên Chúa, sẽ trở thành những đóa hoa hạnh phúc tươi đẹp nhất. và bởi vì thế, các con trẻ, các con hãy khấn nguyện trong sáng suốt để cho niềm thống khổ, sự đau thương biến thành những niềm vui hạnh phúc. Mọt lần nữa, ta cảm tạ lời đáp ứng của các con"

25/8/1996: "các con thân yêu! lắng nghe lời ta mời gọi tất cả các con hãy tràn lòng tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Các con trẻ, các con không nhận thấy được cách sống trong sự bằng an Thiên Chúa, và vì thế nên ta mời gọi các con lần nữa, hãy luôn mang lời Thiên Chúa trong tâm khảm. Các con, hãy đặt lời khấn nguyện nơi trong sáng nhất trong gia đình, để cùng nhau đọc và san sẻ. Hãy dạy dỗ các trẻ thơ, vì nếu ta không làm gương sáng thì con trẻ sẽ dần dần phôi pha lòng tin Thiên Chúa. Tin tưởng và cầu nguyện, Chúa sẽ sống mãi trong trái tim hạnh phúc của các con. Cảm ơn các con đã đáp lời của ta"


25/7/1996: "các con thân yêu ! Hôm nay ta mời gọi tất cả hãy dâng trọn mỗi ngày cho Chúa Cứu Thế. Các con trẻ, chúng ta nói nhiều về Chúa, nhưng sự chứng thực quá ít trong cuộc sống. Vì thế các con trẻ, hãy thay đổi và sống thật lòng trước Chúa, để trong đời sống thành thật, các con sẽ cảm nhận được sự tốt đẹp mà Chúa ban thưởng cho ta. Các con trẻ, một lần nữa ta kêu gọi các con trọn lòng cầu nguyện, vì chỉ trong sự cầu nguyện các con mới có thể sống trọn vẹn trong sự đổi mới. Các con, mỗi người sẽ thanh thản như những em bé thơ ngây sống trọn vẹn trong tình thương của người Cha nhân hiền. Ta cảm tạ các con đã đáp lời kêu gọi của ta"

25/6/1996: "các con thân yêu ! Ngày hôm nay, ta cảm ơn những hy sinh mà các con đã hiến dâng cho ta. Các con trẻ, ta mời gọi tất cả hãy mở rộng tâm hồn cùng ta trao đổi cầu nguyện. Trái tim của các con trẻ vẫn còn chưa hoàn toàn rộng mở cùng ta bởi vì thế, ta mời gọi các con thêm một lần nữa hãy mở lòng khấn nguyện Đấng Tối Thượng cứu giúp, cho trái tim con trẻ ấm lại không còn giá lạnh. Các con trẻ, ta cảm ơn các con đã trả lời và quyết định cùng ta tiếp bước đến cõi hồng phúc"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét