24/09/2009

Chần Chờ

Ngày kia satan hợp các đồ đệ bàn tính kế hoạch:

Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn?

Một con quỷ nói, tôi sẽ rỉ tai người ta rằng:''không có Chúa, không có Chúa"

Họ đâu có tin. Nhìn vũ trụ họ không thể nào chối không có Chúa được.

Tôi sẽ rỉ tai họ: "chết là hết,chết là hết"

Than ôi sự đời đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người.

Satan và các đồ đệ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng một con quỷ khác đứng dậy nói:

Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho loài người rằng Chúa có thật và chưa chết đâu. Tôi lại còn nói hãy ăn năn đền tội và trở về với Chúa. Nhưng tôi sẽ rỉ tai họ: "gấp gì,còn nhiều thời giờ. Gần chết hãy ăn năn, đợi khi nguy hiểm tới rồi hãy lo phần hồn cũng chưa muộn gì"

Quỷ vương satan cười ha hả:

Tuyệt, tuyệt! theo kế hoạch này thế nào chúng ta cũng thành công.Ý NGHĨA:

Nhờ kế hoạch này mà satan đã cướp được linh hồn của nhiều người. Biết bao người đã nghe tiếng thì thầm của ma quỷ mà lo ăn chơi, lo kiếm tiền, lo cho tương lai đầy sáng láng của mình. Khi cái chết bất ngờ ập đến, thì giờ đây trong tâm hồn của họ chỉ nghĩ đến tiền của, quyến luyến thế gian, đâu còn tâm trí để ăn năn tội, và thế là linh hồn họ rơi vào tay ma quỷ, và phải ân hận đời đời chỉ vì sự chần chờ. Có bao nhiêu người chỉ chăm lo phần xác, mà không chăm lo về phần hồn để rồi cuối cùng mất cả sự sống đời này, và quan trọng nhất là mất cả hạnh phúc đời sau nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét