25/09/2009

THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ Ngày 25/4/1989

HÃY HOÀN TOÀN THẦN PHỤC THIÊN CHÚA.
“Các con thân mến,
Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn thần phục Thiên Chúa. Hãy dâng mọi điều mà các con sở hữu ở trong tay Chúa. Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ có niềm vui trong trái tim.

Hỡi các con nhỏ bé, hãy vui mừng trong mọi sự mà các con có. Hãy cảm tạ Chúa vì tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho các con. Như thế, trong cuộc sống, các con sẽ có thể cảm tạ về mọi điều và khám phá Chúa trong mọi điều, dù là trong đóa hoa nhỏ bé. Cám ơn các con đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. “
---------------------------------
In English:
Dear children! I am calling you to a complete surrender to God. Let everything that you possess be in the hands of God. Only in that way shall you have joy in your heart. Little children, rejoice in everything that you have. Give thanks to God because everything is God's gift to you. That way in your life you shall be able to give thanks for everything and discover God in everything even in the smallest flower. Thank you for having responded to my call. (April 25, 1989)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét