22/09/2009

Lời Chứng Của Một Bé Gái

"Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung" (c. #3).

Câu hỏi suy gẫm: Yếu tố nào khiến cô bé gái mạnh dạn làm chứng về tiên tri Ê-li-sê? Điều gì khiến vợ Na-a-man, Na-a-man, và nhà vua tin lời cô bé? Tại đây chúng ta khám phá và học được những đức tính nào của cô gái liên hệ đến việc chúng ta làm chứng về Chúa?

Na-a-man là người tài hoa lỗi lạc, làm tổng tư lệnh quân đội của cường quốc Sy-ri, được vua tin dùng, được dân tôn trọng. Nhưng ông mắc bệnh phung, đau buồn biết bao, ông đã tốn nhiều tiền của cho thầy thuốc, cho các tà thần trong nước, mà không kết quả chi, nên hoàn toàn thất vọng. Nhiều người cũng như Na-a-man, mang bệnh tội lỗi còn hơn bệnh phung, hằng ngày bị vi trùng tội lỗi đục khoét thể xác và linh hồn, nên dù quyền cao chức trọng mà không lúc nào bình an, vui vẻ. Đó là những con người đáng thương.

Ở trong nhà Na-a-ma lâu ngày, em này nhận biết ông chủ mình mắc bệnh phung, có lẽ ông buồn lắm, vì hổ thẹn. Ngày kia, em thỏ thẻ với bà chủ: "Ồ chớ chi chủ tôi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri, người sẽ chữa cho chủ tôi được lành bệnh phung." Em thật can đảm, vì tin cậy Chúa. Em dám làm chứng cho một quan lớn về việc quan trọng. Dầu lời chứng rất đơn sơ, nhưng kết quả, làm cho bà Na-a-man tin. Bà thuật lại lời đó cho ông, ông cũng tin, ông thuật lại lời đó cho vua Sy-ri, vua cũng tin.

Tại sao họ tin một bé gái về việc quan trọng như vậy?

1. Hằng ngày em sống bên cạnh bà Na-a-man, những việc làm và lời nói của em luôn luôn thành thật. Em là một người đáng cho bà tin cậy. Nên lần này, bà tin cậy em như bao nhiêu lần trước.

2. Em có đức tin và truyền đạt đức tin cho người khác, mà em cũng có tình thương. Em vô tội bị bắt làm nô lệ, phải xa gia đình, họ hàng, bạn bè, em có thể thù hận mà bỏ mặc cho Na-a-man mang bệnh phung suốt đời, dù em biết tiên tri Ê-li-sê có quyền của Chúa để chữa bệnh ấy. Vì tình thương, thương cả kẻ thù, em sẵn sàng làm chứng cho Na-a-man. Em không lấy ác trả ác, nhưng chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người (Ma-thi-ơ 5:44; Rô-ma 12:17).

Trong hoàn cảnh khó khăn, em này sống phục tùng thánh ý Chúa, lòng đầy đức tin và tình thương. Nên Chúa đã mở đường cho em có cơ hội phục vụ Ngài, tôn vinh Ngài qua sự làm chứng cho quan lớn của nước Sy-ri. Hãy nhớ dù nhỏ, dù yếu, dù nguy nan thế nào, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa; nếu chúng ta có đức tin và tình thương. Lời chứng của chúng ta có giá trị, đáng cho mọi người tin, nếu hành vi của chúng ta lúc nào cũng đáng tin.

Lạy Chúa xin giúp con sống cách chân thành, yêu thương người khác để qua cách sống của con người khác tin cậy Ngài.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét