24/09/2009

Cầu Nguyện Chữa Lành

Sáng nay, (19/1/2004) tôi nhận được qua email mấy lời xin cầu nguyện chữa lành. Đặc biệt có lời nguyện của Đào Tiên xin ơn chữa lành cho cha xứ là Lm Gioan Nguyễn An Khang. Đào Tiên đã cầu nguyện: ”Con không muốn Chúa cất ngài về với Chúa. Xin Chúa hãy ban cho cha chúng con thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật”

Qua ý nguyện của Đào Tiên, tôi xin chia sẻ một chút về tác vụ cầu nguyện chữa lành.

1. Những ngày đau bệnh và ơn “đắc Thánh Linh”

Tháng 6/2001 tôi bị tai nạn xe. Sau đó tôi bị điếc hoàn toàn (điếc cấp 4). Dù mang máy trợ thính nhưng tôi chỉ nghe được chút ít. Đau khổ vì bệnh tật, xót xa vì tội lỗi….tôi quyết tâm sám hối để xin ơn tha tội và ơn chữa lành. Hằng ngày tôi vào Thánh đường cầu nguyện liên tục: lần chuỗi Mân côi, lần chuỗi Thương xót, kinh Nhật tụng và xin Chúa thánh Thần viếng thăm chữa lành với lời nguyện như sau:
22
“Nhân danh Chúa Ki Tô
Xin Cha ban Thánh Thần tràn đầy
trên tâm thân con
để Ngài tha tội con
để Ngài chữa lành cho con
để Ngài biến đổi con thành môn đệ Ngài.”

Buổi tối tôi về nhà xứ và tiếp tục cầu nguyện “xin Thánh Thần tràn đầy” với đôi tay dang ra trước Thánh thể.
Công việc mục vụ trong giáo xứ thì tôi nhờ cha phó xứ và thầy phó tế giúp, phần tôi, tôi chỉ lo ăn chay cầu nguyện (ăn chay thứ tư và thứ sáu như Đức Mẹ dạy tại Mễ Du).

Tôi cầu nguyện liên lỉ như vậy được 6 tháng thì được ơn “Thánh Thần tràn đầy“ và tai tôi mở ra, nhưng không phải là tai xác thịt mà là tai “thiêng liêng”. Từ đầu tháng 12/2001, hằng ngày, tôi nghe tiếng nội tâm tự xưng là Chúa Thánh Thần hay là Mẹ Thánh Linh.
Mẹ Thánh Linh giao cho tôi 2 nhiệm vụ là “thi sĩ “ và “ y sĩ “. “Thi sĩ ” là chép những bài thơ của Mẹ thì thầm. Và “y sĩ “ là cầu nguyện cho các bệnh nhân.

2. Cầu nguyện chữa lành:

Đã có cả vạn bệnh nhân đến xin tôi cầu nguyện chữa lành. Và tôi cũng được sung sướng chứng kiến nhiều người được chữa lành.

Khi bệnh nhân đến với tôi, tôi xin họ cùng cầu nguyện với tôi chốc lát. Thường là đọc kinh Chúa Thánh Thần, đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh, kinh tin kính. Sau đó tôi chia sẻ Lời Chúa, khuyên nhủ các bệnh nhân về nhà tiếp tục ăn chay; cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi, tham dự thánh lễ, đọc Lời Chúa, xưng tội. Điều quan trọng là củng cố niềm tin cho bệnh nhân, hầu họ có được niềm xác tín là lời cầu nguyện nào cũng được Chúa nhậm lời ban ơn.

Khi có đông bệnh nhân (thường là vào ngày 24 mỗi tháng, có những ba bốn trăm bệnh nhân) thì tôi dâng lễ cầu nguyện chung cho họ.
23
Rất ít bệnh nhân được chữa lành ngay sau khi cầu nguyện. Trong mấy năm cầu nguyện cho bệnh nhân, tôi chỉ thấy có khoảng chục người được lành bệnh ngay, chủ yếu là những bệnh nhân nguy tử hấp hối, trong số họ có một người mù và một người câm. Tuy nhiên, các bệnh nhân được lành bệnh sau nhiều tháng ăn chay cầu nguyện thì nhiều hơn, nhưng tỉ lệ lành bệnh cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 10%. Nhưng điều tôi xác tín là: bất cứ ai cầu nguyện sốt sắng cũng được ơn lành, được chữa lành về phần thiêng liêng, nghĩa là được ơn hoán cải.

3. Một số vấn đề cụ thể:

Tự do của Thiên Chúa và ý nghĩa của đau khổ:
Chúa biết ai cần lành bệnh thì Người ban ơn. Phải “vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời.” Đau khổ bệnh tật cũng cần thiết để thanh luyện đức tin, đó chính là mầu nhiệm thập giá. Tôi bệnh tật, tôi đã cầu nguyện xin ơn chữa lành đôi tai điếc, nhưng Chúa lại cho tôi ơn lớn lao hơn, là ơn mở tai thiêng liêng, cho tôi được nghe tiếng Chúa, cho tôi được ơn Thánh Linh tràn đầy…Và cho tới nay tôi vẫn phải chịu đau khổ vì điếc lác (tôi bị cho là mắc bệnh hoang tưởng khi nghe tiếng Chúa!) Chúa Thánh Thần nói với tôi rằng:
“Khi con điếc con nằm con khóc
đó có phải là dịp may hay không ?
Vì Chúa Thánh Thần đến viếng thăm an ủi,
cũng là đến thanh luyện cho con được siêng năng cầu nguyện hơn
biết nói chuyện với người ta tử tế hơn
Bệnh tật cũng có thể là tốt đẹp
Nếu ta biết cộng tác với Chúa
Bệnh tật là cơ hội
Cho nhiều người đến với Chúa
Bệnh tật cũng là dịp may
cho người ta đến với Chúa
Dù là Chúa vô hình hay Chúa hữu hình
Bệnh tật cũng có thể là dịp may
hay cơ hội cho con người
Không chỉ là đau khổ mà thôi”
Ơn chữa lành làm chứng thời quang lâm đã đến.
24
Khi các môn đệ của Thánh Gioan tẩy Giả đến hỏi Ngài có phải là Đức Ki Tô không ? Chúa Giê Su trả lời: ”Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được xem thấy, kẻ què đi được, người cùi đựơc sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại “( Mt 11,4-5)

Thời nay, cùng với các biến cố hiện ra của Đức Mẹ ở khắp nơi và sự phát triển của phong trào Đặc sủng Thánh Linh, có nhiều người được ơn cầu nguyện chữa lành. Đây chính là dấu chỉ của thời Quang lâm. Chúa Thánh Thần nói với tôi:

“Con không biết sao, thì giờ đã đến
đến thời Quang lâm, đến lúc Quang lâm
đó là Thần khí tuôn tràn vũ trụ
Vũ trụ giao hoà như giấc hoa
Như là mộng ban chiều Mẹ sẽ chữa lành tất cả
Những ai đến đây sẽ được chữa lành hồn xác”

Đôi điều tâm sự:

Từ mấy năm nay, ơn gọi chủ yếu của tôi là cầu nguyện. Chúa Thánh Thần muốn tôi phải hy sinh nhiều việc, dù cần thiết (xem ti vi, vi tính, nghe đài, đọc sách báo…) để cầu nguyện mà thôi. Vì bệnh nhân đến với tôi nhiều quá, tôi không có thời gian tiếp họ, nên tôi mới nghĩ đến việc cầu nguyện qua email. Nhờ đó mà tôi được tham gia vào Mạng Lưới Cầu Nguyện Thánh Linh…

Tôi đặc biệt cám ơn Đào Tiên với lời cầu nguyện độc đáo: “con không muốn Chúa cất Ngài về” đã khiến tôi đủ can đảm để viết những lời tâm sự này.

Tôi cũng đã được hân hạnh đến viếng thăm xứ Cađô của Đào Tiên một lần và cũng có biết Cha An Khang. Tôi đã và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cha Khang được ơn chữa lành bệnh tật “nếu đẹp lòng Chúa”. Cũng xin các bạn cầu nguyện cho tôi được ơn chữa lành!

Tạ ơn Chúa Thánh Thần
Chia sẻ của Lm. Phan Sinh Quang

0 nhận xét:

Đăng nhận xét