24/09/2009

Uy Quyền Của Chúa Giêxu Trên Các Quỷ

Người làm chứng: Giáo sĩ Whittington
Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa nghe Tin lành Cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêxu. Ông bà Whittington dâng mình đến Matta Grosso xứ Ba-tây để truyền bá Tin lành. Hai ông bà lập được nhiều Hội thánh, song khi nghe còn có một sắc tộc khác chưa biết đến Chúa, trái lại tin theo phù phép, đồng bóng, hai ông bà bèn dọn nhà đi đến đó. Ông bà tự túc xây nhà và vì cả sắc tộc đều theo đồng bóng nên rất ghét ông bà nên hai ông bà giáo sĩ phải tự túc trồng trọt và săn bắn mới có đủ mà ăn.

Một hôm nọ, thình lình ông lý trưởng và ông trưởng ban pháp sư của sắc tộc cùng với một số người trong sắc tộc kéo đến nhà của hai ông bà, khẩn khoản:
- Xin ông bà cho chúng tôi được biết Chúa của ông bà thế nào, chúng tôi muốn biết hầu chúng tôi cả làng tôn thờ Ngài.

Ông bà Whittington lấy làm lạ, vì trước đây họ coi mình như kẻ thù muốn trừ diệt, không biết lý do gì mà họ mau đổi thái độ như vậy. Ông liền đem Phúc Âm giải bày tinh yêu và ơn cứu rỗi bởi Chúa Giêxu. Nghe xong, tất cả đều quỳ mọp xuống xin giáo sĩ cầu nguyện cho họ tin Chúa. Trong mấy tuần lễ tiếp theo, họ hăng hái đốn cây dựng ngay một nhà thờ để làm nơi thờ phượng Chúa.

Một lần kia, vị giáo sĩ hỏi người trước là trưởng ban pháp sư nay đã tin Chúa.
- Tại sao các ông thình lình kéo đến để xin được tin Chúa vậy?
Ông chủ bọn đồng bóng trước đây trả lời:
- Thưa ông bà, từ đời tổ phụ chúng tôi đến bây giờ, hết cả chúng tôi đều làm pháp sư, đồng bóng và tà thuật. Chúng tôi nghe ma quỷ cho biết ông bà đến đây trừ diệt chúng nó. Chúng nó tức giận lắm và sai chúng tôi làm ma thuật để giết ông bà. Khi nào ma quỷ sai chúng tôi như vậy, thì không ai thoát chết được dưới tay chúng tôi.

Kể từ đó, buổi tối nào chúng tôi cũng sai thuộc hạ với tà thần đến giết ông bà, và lần nào chúng nó về cũng nói rằng không làm sao vào nhà ông bà được. Nhà ông bà có hàng rào vững chắc siêu nhiên bọc kín chung quanh vườn, chỉ đi loanh quanh mãi rồi đành trở về mà không cách nào giết ông bà được. Lúc đó, chúng tôi biết rằng thần của ông bà lớn hơn các ma quỷ của chúng tôi, nên chúng tôi quyết định bỏ tà thuật mà tin theo Đấng Chí Cao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét