21/05/2009

PHẢI CẦU XIN NHƯ THẾ NÀO

PHẢI CẦU XIN NHƯ THẾ NÀO ?

Để được Chúa ban ơn, chúng ta cần làm gì noi gương người đàn bà ngoại giáo trong Tin Mừng hôm nay ?
1. Tại sao lời cầu xin không được chấp nhận ?

Khi chúng ta cầu xin mà xem ra Chúa vẫn im lặng thường do mấy nguyên nhân chính như sau :

+ Có thể Chúa đang thử thách để xem đức tin của ta thế nào ? : Ta cầu xin với sự xác tín Chúa sẽ ban những điều tốt lành cho ta, như lời Đức Giêsu phán : “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” ( Mt 7, 7).

+ Có thể ta mới chỉ cầu xin một mình : ta cần xin cộng đoàn hợp ý như lời Đức Giêsu dạy “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho” (Mt 18, 19). Ta cũng nên xin Đức Mẹ, các thánh và các linh hồn trong luyện ngục cầu bầu cùng Chúa cho ta theo tín điều “các thánh cùng thông công”.

+ Có thể lời cầu xin của ta chưa khiêm tốn đủ : Khi ta cầu nguyện trong sự phô trương để tìm tiếng khen của người đời (x. Mt 6, 5-6) hay khi ta đòi Chúa phải theo ý ta thay vì lẽ ra ta phải vâng theo ý Chúa, như Đức Giêsu đã cầu xin : “Cha ơi ! Nếu được, xin cho con chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 39), hay như Người dạy ta xin trong kinh Lạy Cha : “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

+ Có thể lời cầu xin của ta còn thiếu hy sinh hay thiếu lòng bác ái : ta hãy cầu xin, kèm theo những việc đạo đức như xưng tội rước lễ, và làm các việc hy sinh hãm mình. Ta cũng phải sẵn sàng tha thứ và làm hòa như Đức Giêsu dạy :
“ Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24).

+ Có thể ta đã xin những điều có hại cho phần rỗi của ta mà không biết : Đừng đòi Chúa phải làm theo ý ta, nhưng hãy tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, Đấng luôn muốn ban ơn lành hồn xác cho ta như lời Đức Giêsu “ Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những thứ tốt lành. Phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành. Phương chi cho những kẻ xin người “ (Mt 7, 7 -11).

+ Có thể do ta cầu nguyện với lòng ích kỷ hại nhận : Xin những gì có lợi cho mình mà hại cho người, như hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an xin được ngồi hai bên tả hữu (x. Mt 20 - 11) , hoặc xin Thầy sai lửa từ trời xuống thiêu huỷ làng Sa-ma-ri (x.Lc 9, 53-54)… nên không được Chúa chấp nhận (x. Mt 20, 23; Lc 9,55). Ta nên chú trọng xin những ơn tinh thần như trong kinh Lạy Cha (x. Mt 6, 9-14), vì sẽ dễ được Chúa ban hơn là xin ơn vật chất thể xác. Vì trừ trường hợp thật đặc biệt gọi là phép lạ, bình thường Chúa không làm trái tự nhiên do Chúa an bài.

2. Phải cầu nguyện thế nào để được Chúa chấp nhận.

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện một người đàn bà ngoại giáo xứ Ca-na-an có đứa con gái bị quỷ ám đã đi tìm Đức Giêsu để xin Người cứu chữa. Nhờ có đức tin mạnh bà đã được Người ban như ý. Vậy chúng ta cầu nguyện với đức tin thế nào để được Chúa vui nhận ?
- Cần có một đức tin sáng suốt: Người đàn bà này đã chạy đến xin chính Đức Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Ngày nay, nhiều tín hữu thay vì cầu xin với Thiên Chúa hay với Chúa Giêsu, lại chỉ cầu xin Đức Mẹ, Thánh Giuse hay các thánh…Lẽ ra chúng ta cầu xin với Chúa Giêsu, và xin Đức Mẹ hay các thánh chuyển cầu giống như người đàn bà đã được các tông đồ cầu bầu trợ giúp “Xin Thầy bảo bà ây về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” (Mt 25, 23). Sau khi được ơn, ta phải “Tạ ơn Chúa” như người phong cùi ngoại giáo đã làm sau khi khỏi bệnh (x. Lc 17, 16-19). Hiện nay, nhiều tín hữu do trình độ giáo lý yếu kém nên khi được ơn đã làm bảng “Tạ ơn Đức Mẹ” hay “Ta ơn thánh Giuse”… đang khi lẽ ra phải viết : “Xin Mẹ tạ ơn Chúa cho con” , hay “Nhờ thánh Giuse, con tạ ơn Chúa” mới đúng.
Cần có một đức tin vững vàng : Người đàn bà này đã không ngã lòng trông cậy dù bị Đức Giêsu làm ngơ. Bà luôn vững tin và kiên trì cậy trông xin Người cứu giúp “ Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi ! ”( Lc 13b-25).Thực ra khi Chúa im lặng, không phải Người thờ ơ lãnh đạm trước nỗi đau khổ của bà, nhưng Người muốn thử xem đức tin ấy chân thật hay giả dối vụ lợi, coi Chúa như tiện để đạt như ý rồi thôi, như người ta thường nói : “Theo đạo lấy gạo mà ăn” ; “ Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi. Cho tôi được vợ tôi thôi nhà thờ”. Có người khi cầu nguyện không được như ý đã hồ nghi “Thật sự có Thiên Chúa hay không ? “. Nhiều tín hữu khi cầu nguyện mà chưa được, đã ngã lòng trông cậy và “ hữu sự vái tứ phương” : ai nói gì cũng nghe, bảo làm gì cũng theo, kể cả làm những điều mê tín dị đoan… Hãy noi gương bà thánh Mô-ni-ca kiên trì cầu nguyện suốt 17 năm mới được Chúa nhậm lời cho con trai bà là Au-gút-ti-nô được ơn trở lại cùng Chúa.

Cần có một đức tin khiêm tốn phó thác : Nghe Đức Giêsu trả lời : “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ta thưa : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” . Bà chịu đựng những miệt thị của người Do Thái vốn coi dân ngoại như loài chó. Chính sự khiêm tốn ấy khiến bà được Đức Giêsu yêu mến. Như vậy, tin không phải là cầu xin Chúa ban theo ý mình, nhưng là cầu xin những ơn lành hồn xác, rồi vững lòng cậy trông và phó thác cho Chúa quan phòng định liệu. Dù không được Chúa ban như ý ta xin, nhưng ta vẫn tin rằng Chúa luôn làm những điều thực sự hữu ích cho ta.

LẠY CHÚA. Con xin cảm tạ Chúa vì những điều Chúa đã ban và cả những điều Chúa không ban theo ý con, vì con tin chắc rằng Chúa là Cha yêu thương luôn ban những ơn mang lại ích lợi thực sự cho con. Như gà con khi gặp nguy hiểm luôn chạy đến nép mình dưới cánh gà mẹ để được chở che, xin Chúa giúp con mỗi khi gặp nguy hiểm, khi vui lúc buồn, khi thành công hay thất bại, khi được như ý hay trái ý… biết luôn chạy đến cầu xin Chúa với lòng cậy trông và phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương quan phòng của Chúa.

LẠY CHÚA XIN HÃY ĐẾN

Lạy Chúa xin hãy đến. Hồn con đang mong chờ Ngài.
Giêsu Kitô là Chúa. Giêsu Kitô là vua.
Xin Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời.

Đấng ngự trên ngai phán : “Nầy đây Ta đến để đổi mới mọi sự.”Rồi Người phán : “Ngươi hãy viết : Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật”. Người lại phán với tôi : “Xong cả rồi ! Ta là A-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy là con của Ta” (Kh 21, 5-7).

Ai muốn Chúa Giêsu Kitô làm vua thì phải yêu mến và tuân giữ Hiến Chương Nước Trời. Một Hiến chương vĩ đại quí báu gieo vào lòng người một niềm an vui cảm mến.

Hiến chương từ trời đưa xuống, chiếu soi cảnh khổ của đời người, để đời ta khổ đau vẫn có mầm trông cậy vui tươi.
Hiến chương cổ vỏ điều thiện và diệt trừ điều ác. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thấu suồt tâm can. Những điều ác của Satan gieo vải nên nó luôn luôn tìm cách giết hại kẻ lành theo Chúa; nhưng lời Ngài :

“Phúc cho anh chị em khi vì Thầy
Mà bị người ta sỉ vả bách haị
Và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh chị em hãy vui mừng hớn hở,
Vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật lớn lao”. (Mt 5,11-12)

Tình thương của Thiên Chúa đã ban cho con cái Ngài. Ôi ! tình thương tuyệt vời.
Thánh Phaolô viết :“ Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô” (Êp 1, 5).

Mỗi người Kitô hữu đều có Thiên Chúa ở cùng, cho nên tôi phải luôn hướng về Ngài, để lắng nghe lời Ngài dạy bảo, đừng để Ngài cô đơn, vì tôi không tiếp chuyện với Ngài, ai sẽ thay tôi hầu chuyện với Ngài.
Mỗi lần đi chầu Chúa là tôi tự cho tôi là đi thăm người tù vì yêu bị quên lảng, đã bao nhiều năm tôi bỏ rơi Ngài.
Hồng ân cao qúi tuyệt vời. Chúa đã ban cho tôi nhận thức được tình Chúa dìu bước tôi đi đến cùng Chúa. Tôi đã dùng tự do của tôi để chiến đấu với sự ươn lười của tôi không dễ.

Tôi đến với Thầy Chí Thánh mang theo những điều mà lòng tôi mơ ước.
Trước ngày tôi chưa cảm nghiệm được tình Chúa thương tôi, tôi đến với Chúa luôn nghĩ đến phận mình. Chúa ơi ! Cho con điều này, điều nọ, con đau khổ quá Chúa có nghe không….!

Nhưng giờ đây tôi đến với Người với lòng hân hoan, ca tụng tình thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần chỉ dạy trong giờ chầu.
“ Khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa nhìn xem tâm hồm chúng ta, chứ không phải lời kinh đọc không suy gẫm”.

Lời Chúa vang vọng trong tâm. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “ Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” ( Mt 7, 21 )

Chúa Giêsu Kitô đến hơn 2000 năm qua, mong muốn mọi tâm hồn đổi mới để cùng xây đắp nước Thiên Chúa trên trần gian.
“ Cùng quyết theo đường Chúa.
Phụng sự Thiên Chúa dấn thân cho niềm tin”.
“ Ai thắng, sẽ được thừa hưởng hồng ân, Ta là Thiên Chúa của người ấy và người ấy sẽ là con của Ta”( Kh 21, 7).

Thăng trầm trong cuộc sống của tôi, tôi nhận thấy đời tôi là một khối hồng ân Chúa thương ban. Nhìn lại thời gian qua, mặc dầu gian nan thử thách đong đầy, nhưng tôi luôn vững bước tin yêu. Thầy Chí Thánh luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống, vì tôi luôn cất tiếng mời gọi Thầy, lòng tôi luôn tin tưởng nơi Thầy.

Ngày đẹp trời đã đến. Lời Chúa đánh động hồn tôi, như lời Thầy đã phán . Đức Giêsu lại nói với người Do thái: “Tôi là ánh sáng thế gian.”
Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối ,
Nhưng sẽ nhận được
ánh sáng đem lại sự sống ”(Ga 8,12)
“ Này đây Chúa ơi ! con xin dâng lên Ngài. Niềm tin tâm tư và trái tim nồng cháy.

Từ nay hăng say theo bước chân của Thầy.Trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, Thắp lên hạnh phúc cho muôn người”
Xin Chúa hãy đến đổi mới mọi sự trong tâm hồn con, cho con luôn đón nhận lời mời gọi của Chúa trong tiếng thì thầm, sẵn sàng can đảm đẩy lui hết bóng mờ để tâm hồn con trong sáng, xứng đáng là một Kitô hữu trưởng thành
Đời sống của người Kitô hữu là đời sống yêu thương.

Những ai căm hờn thì không thể yêu thương.
Lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Thiên Chúa dựng nên tôi để tôi vui hưởng thực tại, chứ không phải để khổ này khổ nọ. Ngài dựng nên tôi để mỗi ngày tôi sống động hơn trong tình yêu của Ngài. Sống được như thế bình an của Chúa hằng ở với muôn người mỗi người. Cầm tay thân ái mến chúc nhau bình an. Đó là hạnh phúc trần gian cũng là hồng ân của ngày về gặp Thầy Chí Thánh.Lời Thầy Chí Thánh thức tỉnh hồn tôi. “ Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.

“ Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh chị em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh chị em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 34-36).

“ Trần gian đắm say trong cuộc vui đời.
Ngày đêm lảng quên mối tình Cha.
Được yêu mến Cha bao là êm đềm .
Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền”.
Chúng con không xao xuyến và tin tưởng vào lời Thầy đã hứa
“Lòng anh chị em đừng xao xuyến
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chổ ở;
Nếu không,Thầy đã nói với anh chị em rồi,
vì Thầy đi dọn chỗ cho anh chị em.
Nếu Thầy đi dọn chổ cho anh chị em,
Thì Thầy sẽ trở lại
Và đem anh chị em về với Thầy,
Để Thầy ở đâu, anh chị em cũng ở đó” (Ga14, 1-3).

Để khỏi phải chết đời đời, nhờ gía máu cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô giải thoát chúng ta.Tuy nhiên, được phục hồi nguyên vẹn, sẽ tùy thuộc vào đức tin sống động trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Trong trường dạy yêu thương của Thầy Chi Thánh, chúng ta sẽ hân hoan ngày về, sống vinh phúc bên Thầy.
Lạy Chúa Trời, xin tái tạo lòng con nên trong sạch .
“Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
Biết noi theo luật pháp Chúa Trời .
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Ngài ”( Tv119, 1-2 )

Lạy Thầy Chí Thánh, chúng con yêu mến Thầy.
Xin Chúa GIÊSU Kitô làm vua cai trị lòng con suốt đời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét