18/05/2009

CHÚA GIÊSU ĐANG SỐNG (giới thiệu)

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng tôi không thể nào im lặng trước những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Chúng tôi thấy cần phải lớn tiếng cao rao, cho tất cả nhân loại biết những việc lạ lùng cả thể mà Chúa đã thực hiện từ 10 năm nay: đó là một điều chính đáng, cần thiết và hữu ích.

Những trang này nói lên lời ngợi khen và tạ ơn của những người đã được lãnh nhận ơn Chúa – cách này hay cách khác – trong suốt thời gian rao giảng Tin Mừng với những phép lạ, dấu chỉ và ơn chữa bệnh kèm theo.

Đây không phải là một cuốn sách, nhưng là một chứng từ. Trước khi được soạn thảo, sách Tin Mừng đã được sống và loan truyền. Qua những dòng chữ này, lời loan báo của người rao giảng Tin Mừng vẫn vang động như nhịp tim đang đập, mà chúng ta có thể cảm nhận được, nhất là chúng ta có thể gặp được chính Tin Mừng là Chúa Yêsu Kitô – Đấng hôm qua và hôm nay vẫn là thế, và hằng sống muôn đời. Chính Ngài là trung tâm của những trang sách này.

Cha EMILIANO TARDIF được sánh như con lừa mang Chúa trên lưng, trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá. Ngài được diễm phúc chở Chúa đi khắp năm châu. Như chú lừa ở Betfagé, Ngài đã được choàng tặng vòng hoa như ở Tahiti, có nơi lại bị tù tội và bắt bớ như ở Congo; nhưng điều đáng quan tâm không phải là cái bình sành, mà là chính kho tàng chứa bên trong – tức là Chúa Yêsu Kitô.

Đây không phải là quyển sách dạy kỹ thuật cầu nguyện cho bệnh nhân, nhưng là lời chứng rằng: ngày nay, Chúa vẫn chữa lành các con cái bệnh tật của Ngài; không phải là sách dạy thuật chữa bệnh, mà là quyển sách loan báo Tin Mừng. Đây là một tiếng kêu vang tràn đầy hy vọng của những kẻ dám tin rằng: đối với chính Đức Yêsu – Đấng đã chết trên thập giá, đã sống lại và hiện đang sống – mọi sự đều có thể được. Không lạ gì những việc diệu kỳ Thiên Chúa đã làm, bởi lẽ chính Ngài là Đấng Kỳ Diệu!

Tóm lại, điều lớn nhất mà những trang sách này không cần đến, đó là lời nhập đề.

JOSÉ H. PRADO FLORES
Mexico, 24-06-1984

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

0 nhận xét:

Đăng nhận xét