26/05/2009

Những lời cầu nguyện

Những Lời Cầu Nguyện Xuyên Thủng Thiên Đàng

Sau đây là những lời cầu nguyện đầy quyền năng mà Thiên Chúa sẽ lắng nghe và đáp lời, nếu đẹp ý Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta.

1. Lời cầu nguyện phải phát xuất từ trái tim nhỏ bé và đơn sơ, khiêm nhường và kính sợ Thiên Chúa, chứ không bằng môi miệng.
2. Hãy cầu nguyện liên lỉ, đừng ngã lòng mà bỏ cuộc. Hãy bắt chước gương bà goá cứ đến quấy rầy ông Thẩm phán trong Kinh Thánh, đến nỗi ông ấy phải chấp nhận lời xin của bà để cho được yên thân, khỏi bị bà ấy quấy rầy nữa.
3. Hãy giữ vững đức tin, khiêm nhường và nhẫn nhục cầu nguyện sốt sắng: Hãy nhớ câu chuyện của người phụ nữ miền Canaan có con gái bị quỷ ám. Dù Chúa Giêsu chưa muốn chữa cho con bà, nhưng vì lòng tin của bà mạnh mẽ nên Chúa đã chữa cho con của bà.
4. Hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của bản thân và gia đình.
•Xin thần phục (đầu hàng Chúa, không theo ý riêng của mình).
•Xin Chúa tha thứ và hãy tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến mình.
•Xin từ bỏ ma quỷ, bói toán, tử vi, tướng số.
5. Lập lại các lời cầu nguyện có ghi trong Kinh Thánh vì những lời ấy được Chúa ưa thích, lại có đầy quyền năng :
•“Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội.”(Lời cầu nguyện của kẻ thu thuế).
•“Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con khi Chúa lên đến Thiên Đàng.” (Lời cầu nguyện của kẻ trộm lành trên thập giá.”(Luca 23:42)
•“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén đắng này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Luca 22:42). Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước giờ bị bắt.
•Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. (Lời cầu nguyện của viên sĩ quan ngoại giáo).
•Đọc kinh Lạy Cha, vì đó chính là lời dạy của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh.
•“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Luca 23:46). (Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu khi hấp hối.)
•“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch.” (Luca 5:12). (Lời người phong hủi sấp mặt xuống đất, xin Chúa Giêsu chữa lành.)
•Lạy Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con (hay tên những người mà mình muốn cầu nguyện cho) đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa thì Ngài cũng sẽ ban cho Thầy.” (Gioan 11:21-22). (Lời bà thánh Martha nói với Chúa Giêsu.)
•“Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước hằng sống, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” (Gioan 4:15). (Lời người phụ nữ Samari nói với Chúa Giêsu.)
•“Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.
Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con.
Nhưng vì dân chúng đứng ở quanh đây.
Nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” (Gioan 11:41-42). (Lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha.)
•“Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh trường sinh ấy.” (Gioan 6:34), (Lời của người Do Thái nói với Chúa Giêsu.)
•“Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Gioan 6: 68-69)
Nói tóm lại, hãy dùng Lời của Chúa (Thánh Kinh) để cầu nguyện với Ngài.
6. Tư thế cầu nguyện nào tốt nhất?
•Hãy quỳ gối để tỏ lòng khiêm nhường và đầu phục. Một vị linh mục nói rằng:
“Một tạo vật chỉ trở nên cao cả khi kẻ ấy quỳ gối đối thoại với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Vì thế, giờ phút cầu nguyện của một người là thời điểm mà người ấy trở nên cao trọng vì được đối thoại với Thiên Chúa.”
•Trong một thông điệp, Đức Mẹ Maria nói rằng:
”Nếu các con biết Thiên Chúa là ai thì các con phải thắp nến lên, chưng hoa, quỳ gối mà cầu nguyện với Ngài.”
Đó là lý do tại sao Đức Mẹ Maria luôn quỳ gối khi cầu nguyện, dù Đức Mẹ cao sang, quyền phép vô cùng. Mẹ luôn quỳ cầu nguyện với Chúa Giêsu là Con của Mẹ.
•Để được Chúa thương xót, nên quỳ sấp mặt xuống đất để nài xin Chúa ban ơn lành, đó là tư thế mà Chúa Giêsu cầu nguyện khi Ngài ở trong vườn Giêtsimani, trước khi chịu Cuộc Khổ Nạn trên đồi Calvariô.
•Quỳ gối và giăng tay là tư thế thống hối làm đẹp lòng Chúa.
*Lạy Chúa, được cầu nguyện và đối thoại với Chúa là một ơn lành biến chúng con thành một tạo vật cao cả. Xin Chúa ban cho gia đình chúng con và toàn thế giới biết yêu mến việc cầu nguyện, và biết dành thì giờ để cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa trong Phúc Âm. Xin thương xót và chữa lành cho chúng con. Amen.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét