22/05/2009

Lần hạt mân côi


CÁCH LẦN HẠT MÂN CÔI

1. Làm dâú Thánh Giá va` đo.c Kinh Tin Kính.
2. Đọc Kinh Lạy Cha

3. Đọc 3 kinh kính mừng.

4. Đọc kinh sáng danh.

5. Đọc Mâù Nhiêm thứ nhất và kinh laỵ cha

6. Đọc 10 kinh kính Mừng trong khi đú suy gâm~ về mâù nhiệm này

7. Đọc kinh sáng danh, và lời nguyên Mân Côi

8. Đọc mâù nhiêm thứ hai, rồi đọc kinh lạy Chạ lập lại mục 6 và 7 và tiếp tục cho hết các mầu nhiệm thứ 3, thứ 4 , và thứ 5.

Thứ 2 & 7 trong tuần — Mầu nhiệm. VUI

Thứ 3 & 6 trong tuần —- mầu nhiệm.THƯƠNG

Thứ 4 & chu nhat trong tuần — Mầu` nhiệm MỪNG

Thừ 5 trong tuần — Mầu` nhiệm SÁNG

Ngoại Trừ

Những ngày Chúa Nhật giáng sinh mầu nhiệm VUI

Những Chúa Nhật mùa chay mầu nhiệm THƯƠNG


5 SỰ VUI
(Ngắm Ngày Thứ Hai và Thứ Bảy)


Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.


Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.


Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa GiêSu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ tư : Đức Bà dâng Đức Chúa GiêSu vào Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.


Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa GiêSu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.5 SỰ SÁNG
(Ngắm ngày Thứ Năm)

Thứ nhất: Đức Chúa GiêSu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai : Đức Chúa GiêSu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Đức Chúa Trời.

Thứ ba: Đức Chúa GiêSu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ tư: Đức Chúa GiêSu biến hình trên núi Tabor . Ta hãy xin cho được luôn luôn lắng nghe lời Người.

Thứ Năm: Đức Chúa GiêSu lập Phép Thánh Thể . Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.5 SỰ THƯƠNG
(Ngắm ngày Thứ Ba và Thứ Sáu)

Thứ nhất: Đức Chúa GiêSu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai : Đức Chúa GiêSu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba: Đức Chúa GiêSu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ tư : Đức Chúa GiêSu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.


Thứ năm: Đức Chúa GiêSu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.5 SỰ MỪNG
(Ngắm ngày Thứ Tư và Chúa Nhật)

Thứ nhất: Đức Chúa GiêSu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai: Đức Chúa GiêSu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ tư : Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời . Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét