09/08/2009

Hướng dẫn Về Cầu Nguyện

Hướng dẫn 1:

Mỗi ngày bạn cầu nguyện khoảng 45-60 phút; nếu bạn là sinh viên mà đang trong thời gian thi, bạn có thể cầu nguyện 30 phút cũng được. Sau khi cầu nguyện xong, bạn sẽ lượng giá giờ cầu nguyện khoảng 10 phút theo hướng dẫn giúp LƯỢNG GIÁ CẦU NGUYỆN, điều này nằm trong mục những kiến thức cơ bản giúp làm Linh Thao trong cuộc sống.
Hướng dẫn 2:

Khi cầu nguyện, xin bạn theo thật sát 6 bước cầu nguyện. Tuy tất cả các bước đều quan trọng, nhưng các bước 1, 4, và 6 cần đặc biệt lưu ý. CÁC BƯỚC CẦU NGUYỆN nằm trong mục những kiến thức cơ bản giúp làm Linh Thao.

· Bước 1 là ý thức Thiên Chúa đang hiện diện với mình. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, đang ở trước mặt mình, đang hiện diện bên cạnh mình, và đang ở trong cung lòng mình cách đặc biệt. Thiên Chúa gần ta hơn bất cứ ai. Ngài ở gần ta hơn bất cứ người nào yêu thương ta. Ngài ở gần mình hơn cả chính mình. Cầu nguyện, là hiện diện với Chúa, ngồi đó với Chúa, nói chuyện với Chúa, và nghe Ngài. Chính vì vậy nếu không ý thức Thiên Chúa đang hiện diện với mình, thì không thể cầu nguyện được.

· Bước 4 là xin Chúa ơn mình ao ước. Mỗi bài cầu nguyện có một ơn riêng cần cầu xin. Trước khi cầu nguyện, bạn hãy đọc phần gợi ý, cố gắng để hiểu ơn xin của bài cầu nguyện, giục lòng khao khát ơn đó, và xin Chúa cho mình được ơn đó trong bài cầu nguyện. Trong phần lượng giá cầu nguyện, bạn hãy xem bạn có được ơn đó không. Nếu bạn được ơn đó, bạn đã cầu nguyện rất tốt.

· Bước 6 là nói chuyện tâm sự với Chúa. Những điểm giúp cầu nguyện, là những điểm gợi ý giúp chúng ta có thể nói chuyện tâm sự với Chúa. Chính vì vậy những điểm gợi ý chỉ là phương tiện, nên nếu chúng ta đã đạt đến “đang” nói chuyện với Chúa, thì các điểm gợi ý không còn cần nữa; bạn không cần phải đi hết tất cả các điểm gợi ý. Có điều cần lưu ý: mỗi bài cầu nguyện có ơn riêng cần xin, có yêu cầu riêng cần đạt được, nên nếu bạn cho rằng bạn đã nói chuyện với Chúa mà không đạt được ơn xin thì phải xem lại xem có bị “thần dữ dẫn đi chơi” không.
Hướng dẫn 3:

Khi bạn cầu nguyện, nếu bạn cảm nghiệm bình an hạnh phúc, thì hãy nghỉ lại đó như đang hạnh phúc bên cạnh người yêu. Lúc đó lời không còn quan trọng nữa, hãy sống với Chúa và hạnh phúc bên Ngài [2;76].

0 nhận xét:

Đăng nhận xét