09/08/2009

Hãy Cầu Nguyện Cho Con Cái Mình

Bạn có một người mẹ cầu nguyện cho bạn không? Nếu có, chắc hẳn đó là lý do tại sao bạn xem tờ báo này ngay lúc này đây. Nhờ người mẹ của bạn, bạn có sự đói khát thuộc linh trong lòng. Tôi không thể nào nói với bạn có bao nhiêu người đã đi lên tòa giảng ở nhà thờ của tôi, khóc lóc và nói rằng: “tôi đã sống trong tội lỗi nhưng tôi biết rằng trong bao nhiêu năm qua mẹ tôi đã cầu nguyện cho tôi. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, tôi thấy bị cáo trách. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải làm hòa với Đức-Chúa-Trời. Lời cầu nguyện của người mẹ sẽ theo đuỗi con cái của mình cho đến suốt cuộc đời.
Bạn có thể bảo vệ con cái mình khi chúng còn nhỏ nhưng cuối cùng chúng sẽ lìa tổ. Ai sẽ lo lắng cho chúng khi chúng vào đại học hay rời xa nhà ?Ai sẽ khiến chúng phải chịu trách nhiệm và nhắc nhở chúng về những nguyện tắc của Chúa? Điều tuyệt diệu của sự cầu nguyện là khi bạn nói chuyên với Cha trên trời bạn có thể đi cùng với con bạn bất cứ nơi đâu. Qua lời cầu nguyện, bạn có thể ảnh hưởng trên bất cứ người nào, ở bất cứ nơi đâu.

Ngoài việc bảo vệ gia đình bạn bằng một hàng rào thuộc linh, một đời sống cầu nguyện năng động sẽ khích lệ đời sống cầu nguyện của con cái bạn, không có một nguyện tắc nào mà bạn dạy con cái sẽ có thể ảnh hưởng sâu xa trên cuộc sống chúng như vậy. Làm cách nào bạn dạy con cái cầu nguyện? Thật đơn giản.Hãy cầu nguyện trước mặt chúng, và để chúng nghe bạn,nhắc tên chúng với Chúa.Tôi lớn lên với một người mẹ luôn cầu nguyện, và tôi vẫn còn nhớ tiếng nói của bà khi bà cầu nguyện cho tôi.

Con cái của bạn biết giọng nói của bạn như thế nào khi bạn cầu nguyện với Cha Thiêng-Thượng không? Chúng có biết bạn như thế nào khi bạn quỳ gối, nhắm mắt để cầu nguyện không?. Chúng có cảm nhận được thế nào là ở trong sự hiện diện của Đấng Christ không?

Tôi tin rằng điều hiệu quả nhất và ảnh hưởng lâu bền nhất mà một người mẹ có thể làm là trung tín cầu nguyên cho con cái của mình. Tôi đã gặp nhiều bà mẹ là những mẫu mực đáng qúi về lẽ thật này, và tôi có thể nói với bạn rằng không có quyền lực nào trên mặt đất này có thể mạnh bằng lời cầu nguyện của một người mẹ tin kính yêu thương con cái của mình.

N.Y.H chuyển ngữ theo “pray theirnames” by Charles Stanley

0 nhận xét:

Đăng nhận xét