09/08/2009

Ðến gần Ðức Chúa Trời qua lời cầu nguyện

1. Cầu nguyện có nghĩa nói chuyện với Ðức Chúa Trời một cách khiêm nhường. Bạn nên đều đặn cầu nguyện Ðức Chúa Trời. Làm thế bạn có thể cảm thấy gần gũi với ngài như một người bạn thân thiết vậy. Ðức Giê-hô-va rất cao cả và đầy quyền lực, tuy vậy ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta! Bạn có đều đặn cầu nguyện Ðức Chúa Trời không? (Thi-thiên 65:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).


2. Cầu nguyện là một khía cạnh của sự thờ phượng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ nên cầu nguyện Ðức Chúa Trời, Giê-hô-va. Khi còn ở trên đất, Giê-su luôn luôn cầu nguyện Cha ngài, chứ không cầu nguyện ai khác. Chúng ta cũng nên làm y như vậy (Ma-thi-ơ 4:10; 6:9). Tuy nhiên, chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện nhân danh Giê-su. Ðiều này chứng tỏ rằng chúng ta tôn trọng địa vị của Giê-su cũng như thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của ngài (Giăng 14:6; I Giăng 2:1, 2).

3. Khi cầu nguyện, chúng ta nên thành tâm nói với Ðức Chúa Trời. Chúng ta không nên cầu nguyện bằng những lời học thuộc lòng, cũng không nên đọc kinh trong sách (Ma-thi-ơ 6:7, 8). Chúng ta có thể cầu nguyện với bất cứ tư thế nào miễn là tỏ lòng tôn kính, cũng có thể cầu nguyện bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Ðức Chúa Trời thậm chí có thể nghe những lời cầu nguyện nói thầm trong lòng (I Sa-mu-ên 1:12, 13). Ðiều tốt là chúng ta tìm nơi nào vừa yên tịnh vừa vắng vẻ khi cầu nguyện riêng (Mác 1:35).

4. Bạn có thể cầu nguyện về những điều gì? Bạn có thể cầu về bất cứ điều gì có ảnh hưởng đến tình bạn với ngài (Phi-líp 4:6, 7). Lời cầu nguyện mẫu cho thấy rằng chúng ta nên cầu nguyện về danh và ý định của Ðức Giê-hô-va. Chúng ta cũng có thể xin ngài thỏa mãn các nhu cầu vật chất của chúng ta, xin ngài tha thứ tội lỗi và giúp chúng ta cưỡng lại cám dỗ (Ma-thi-ơ 6:9-13). Chúng ta không nên cầu nguyện cho những điều ích kỷ. Chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho những gì phù hợp với ý muốn của Ðức Chúa Trời (I Giăng 5:14).


5. Bạn có thể cầu nguyện bất cứ khi nào bạn thấy lòng mình muốn cảm tạ hay ca ngợi Ðức Chúa Trời (I Sử-ký 29:10-13). Bạn nên cầu nguyện khi gặp vấn đề và khi đức tin mình bị thử thách (Thi-thiên 55:22; 120:1). Cầu nguyện trước khi dùng bữa là điều thích hợp (Ma-thi-ơ 14:19). Ðức Giê-hô-va mời chúng ta cầu nguyện vào “mọi thời mọi buổi” (Êphêsô 6 18, Nguyễn thế Thuấn).

6. Chúng ta đặc biệt cần cầu nguyện khi đã phạm tội nặng. Vào những lúc đó chúng ta phải nài xin Ðức Giê-hô-va tỏ lòng thương xót và tha thứ. Nếu chúng ta thú tội với ngài và cố gắng hết sức để không tái phạm, thì Ðức Chúa Trời “sẵn tha-thứ cho” (Thi-thiên 86:5; Châm-ngôn 28:13).

7. Ðức Giê-hô-va chỉ nghe lời cầu nguyện của người công bình. Muốn Ðức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của bạn, bạn phải gắng sức sống theo các luật lệ của ngài (Châm-ngôn 15:29; 28:9). Bạn phải cầu nguyện với tấm lòng khiêm nhường (Lu-ca 18:9-14). Bạn phải cố gắng làm theo những điều mình cầu nguyện. Làm thế bạn sẽ chứng tỏ bạn có đức tin và lòng thành thật. Chỉ khi ấy Ðức Giê-hô-va mới nhậm lời cầu nguyện của bạn (Hê-bơ-rơ 11:6).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét