25/07/2009

Tổng lãnh thiên thần


Bảy Tổng lãnh Thiên thần trong Chính thống giáo Đông phương. Từ trái qua phải: Jegudiel, Gabriel, Selaphiel, Michael, Uriel, Raphiel, Barachiel.

Tổng lãnh thiên thần, Tổng lãnh thiên sứ, Thiên sứ trưởng, hay Trưởng thiên sứ là thứ bậc cao trong hàng ngũ các Thiên sứ.[1] Tổng lãnh thiên thần được biết đến qua nhiều tôn giáo, truyền thống khác nhau, trong đó có Do thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Bái hỏa giáo.
Từ Tổng lãnh Thiên thần (archangel)bắt nguồn từ tiếng Hylạp αρχάγγελος archangelos = αρχ- arch- ("đầu tiên, bậc nhất, thũ lĩnh") và άγγελος angelos ("người đưa tin").
Kinh Tân Ước hiếm khi nhắc đến các thiên thần, chỉ có hai lần là: Michael ở Jude 1.9 và trong Bức thư đầu tiên đến xứ Thessalonians 4:16 nơi giọng nói của một tổng lãnh thiên thần có thể nghe thấy về sự quay trở lại của chúa Giê-su . Ngược lại với niềm tin phổ biến, Gabriel không bao giờ được gọi là Tổng lãnh Thiên thần trong Gospels.

Các truyền thống Kitô giáo về sau nói rằng có ba Tổng lãnh Thiên thần: Michael, Gabriel, và thường là Raphael; đôi khi có cả Uriel là Tổng lãnh Thiên thần thứ Tư. Chính thống giáo phương Đông cho rằng "có hàng nghìn Tổng lãnh Thiên Thần"[4] nhưng chỉ tôn kính bảy người trong số họ theo tên.[5] trong đó có Uriel và các tên khác thường thấy là Selaphiel, Jegudiel, và Barachiel.

Đôi khi có cả Satan (tên là Satanel trong Sách Enoch) được coi như là một Tổng lãnh thiên thần sa ngã có tên là Lucifer.[6]

Vài phong trào Kháng cách nhìn nhận Michael Tổng lãnh thiên thần chính, như là người duy nhất được đề cập đến một cách rõ ràng trong quy tắc Kháng Cách thuộc Kinh thánh.[7][8]

Những phiên bản kinh thánh được sử dụng bởi các phong trào Kháng cách, trừ Apocrypha, không đề cập đến "Raphael" và ông chưa bao giờ được họ công nhận. Raphael, bên cạnh đó, được đề cập trong Sách Tobit, một trong những Sách Deuterocanonical. Trong truyện nói, Raphael đến từ sự giúp đỡ Tobit, giúp ông thoát cảnh mù loà, và con trai của ông đóng một vai trò quan trọng trong Sách Enoch
Bảy Tổng lãnh Thiên thần trong Chính thống giáo Đông phương. Từ trái qua phải: Jegudiel, Gabriel, Selaphiel, Michael, Uriel, Raphiel, Barachiel.

Nhân chứng Jehovah tin rằng Michael là một trong các tên của Giê-su có trên trên Thiên đàng.[9] Từ góc nhìn này, Michael là tạo vật đầu tiên và vĩ đại nhất của Thiên chúa, là sứ giả trưởng của Jehovah-lãnh đạo vinh danh Chúa, đánh nhau với Satan và bảo vệ con chúa trên Trái đất. (Revelation 12:7• Daniel 12:1) Niềm tin này được bắt nguồn từ sự xuất chúng của Michael trên mọi người con của Thiên Chúa trên thiên đàng,sự giống nhau của Michael và Giê-su là trong nhiệm vụ của học và sự nối kết của Giê-su và các chức vụ của Thiên thần (Kinh sách Thessalonians 4:16, nói rằng : "Bởi vì tự thân Thiên chúa sẽ truyền lệnh từ thiên đàng, qua giọng nói của một tổng lãnh Thiên thần." Tương phản với số đông Phong tào Kháng Cách, như là Seventh-day Adventists,[10]phúc âm Baptist Charles Spurgeon[11] và Trưỡng lão bình luận viên Matthew Henry,[12]những người tin rằng Tổng lãnh thiên thần Michael không những là một thiên thần mà còn là một tạo vật tự có , người con trai thần thánh của Thiên chúa.Ở góc nhìn "Tổng lãnh Thiên thần" có nghĩa là "thiên sứ trưởng" hơn là "trưởng thiên sứ," và chức danh này giống như là "Người đứng đầu đội quân" (Daniel 8:11)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét