15/07/2009

LỜI KINH DÂNG LÊN MẸLỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, tràn đầy tình yêu mến đối với Thiên Chúa và mọi người, con xin tận hiến toàn thân cho Mẹ. Con xin trao phó cho Mẹ phần rỗi của con. Với ơn phù trợ của Mẹ, ước chi con biết gớm ghét tội lỗi, biết yêu mến Thiên Chúa và người chung quanh, và đạt đến cuộc sống muôn đời với những người con yêu mến. Amen.

LỜI KINH MỚI

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin tận hiến mình con cho Mẹ.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin trao phó linh hồn con cho Mẹ.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin phó thác mình con cho sự chăm sóc của Mẹ.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con đoan hứa sẽ bước theo sự hướng dẫn của Mẹ.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin hiến mình để phụng sự Mẹ.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin dâng trót đời con cho báu tàng của Mẹ là Thánh Tâm Chúa.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con yêu mến Mẹ bằng trọn vẹn trái tim con. Amen.
Lạy Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, con ca ngợi và cám tạ Mẹ vì qua Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu cho con. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét