18/07/2009

CHỘT MẮT VÌ XEM MẸ

Cha Silvain Razzi thuật lại: Ở Paris có một Linh mục đạo đức, thánh thiện, rất nhiệt tâm tôn sùng Đức Mẹ. Cha ao ước ít là một lần được xem tận mắt vẻ mỹ lệ của Đức Mẹ mà cha đã từng được nghe ca tụng. Cha đã cầu nguyện rất nhiều cách khiêm nhượng để được ơn đó. Lời cha đã được thẩm nhậm, Đức Mẹ phái một Thiên Thần xuống nói với cha:
- Cha sẽ được xem thấy Đức Mẹ với điều kiện sau đó sẽ không còn được xem thấy gì trên đời này vì sẽ bị mù cho đến chết.
Linh mục thánh thiện đó nhận ngay không ngần ngại. Và Đức Mẹ đã hiện ra. Nhưng để khỏi bì mù hoàn toàn, cha đã nhắm một mắt lại để xem. Thấy Đức Mẹ đẹp lạ lùng, niềm vui tràn ngập cõi lòng đến nỗi mê man, cha bèn mở mắt kia ra để nhìn cho thoả, nhưng chưa kịp mở thì Đức Mẹ đã biến mất. Buồn bã tràn ngập cõi lòng, cha chỉ còn biết khóc, không khóc vì đã mất 1 mắt, nhưng vì đã không mở cả hai mắt mà nhìn cho kỹ. Cha bắt đầu cầu nguyện xin Đức Mẹ hiện ra lần nữa, sẵn sàng chịu mù cả hai mắt, miễn được yêu Mẹ.
Đức Mẹ đã ưng nhận lời cha xin, đã hiện ra lần nữa, để cha xem toại nguyện. Nhưng Mẹ rất nhân từ không bao giờ biết làm hại ai, Mẹ không bắt cha phải mất mắt còn sáng lại chữa lành cả mắt đã mù trước nữa.
TIN SAO ĐƯỢC VẬY
Linh mục Louis de Granada, dòng Đaminh, đã thuật lại câu chuyện xẩy ra năm 1573 mà chính ngài đã mắt thấy, tai nghe:
Ở thành Lisboa, thủ đô nước Bồ đào Nha, có một bà sang trọng phú quý, có lòng kính mến Đức Mẹ cách riêng; bà siêng năng lần hạt và làm các việc lành dâng kính Đức Mẹ. Hơn nữa bà đã tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ xin Mẹ lo liệu bênh vực, che chở và gìn giữ cách riêng. Một ngày kía, bà gặp trường hợp rất nguy hiểm, mang theo nhiều hậu quả may rủi tuỳ cách sử sự khôn khéo hay vụng về. Đứng trước tình thế khó khăn đó, bà vào nhà thờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, tỏ hết nỗi lòng lo lắng về vận mạng tương lai cho Mẹ biết và xin Mẹ giơ tay giúp đỡ, bênh vực…
Thật là cầu được ước thấy, vì Đức Mẹ đã hiện hình sống động và bảo cho bà biết Người sẽ đích thân giàn xếp công chuyện cách có lợi cho bà, vì xưa nay bà vẫn có lòng kính mến, cây trông và phó thác mọi sự trong tay Người. Hôm nay Người sẽ thực hiện sứ mạng của Người để cho bà cũng như mọi người nhận thấy Đức Mẹ không hề từ chối lời cầu xin của những ai hết lòng trông cậy vào Mẹ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét