17/07/2009

Bảy sự thương khó của Mẹ

Kinh Mân Côi Kính Bẩy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria
ĐẶC BIỆT XIN DÂNG CHUỖI NÀY CẦU NGUYỆN CÁCH RIÊNG CHO CÁC LINH MỤC VÀ HÀNG GIÁO PHẨM

MÂN CÔI KÍNH BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA MẸ MARIA

TRƯỚC KHI LẦN CHUỖI, XIN VUI LÒNG XÉT MÌNH, ĂN NĂN TỘI.

I. XUẤT XỨ
Gẫm 7 sự thương khó của Mẹ Maria được xuất phát từ thế kỷ 13 để tôn kính và biết ơn những đau khổ của Mẹ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời của Mẹ, nhất là những đau đớn Mẹ phải gánh lấy qua cuộc khổ nạn thương khó của Đức Chúa Giêsu, con yêu dấu chí thánh của Mẹ.

II. BẨY HỒNG ÂN
Mẹ đã mặc khải với thánh nữ Bridget, Mẹ sẽ ban bẩy hồng ân cho những ai gẫm 7 sự thương khó của Mẹ.

1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình người đó.

2. Người đó sẽ được soi sáng trong tâm linh những bí nhiệm của thiên đàng.

3. Mẹ sẽ an ủi trong cơn khốn khó và Mẹ sẽ phù trợ trong công việc hằng ngày của người đó.

4. Mẹ sẽ nhậm lời nguyện xin và ban ơn cho người đó nếu những ơn xin của họ không trái với ý Chúa và không hại đến linh hồn họ.

5. Mẹ sẽ che chở, bênh vực người đó trong cuộc chiến tâm linh với Satan và Mẹ sẽ gìn giữ, che chở người đó trong từng mỗi phút giây của cuộc sống trong đời họ.

6. Mẹ sẽ giúp đỡ người đó cách rõ ràng và hiện hữu trong giờ lâm tử và lúc ấy người đó sẽ nhìn thấy thánh nhan Mẹ.

7. Mẹ sẽ xin ơn Chúa Giêsu, con yêu dấu thần linh của Mẹ cho những ai truyền bá và phổ biến bẩy sự thương khó của Mẹ là linh hồn người đó được bay về thẳng thiên đàng từ trái đất bởi vì các tội lỗi người đó được tha thứ và Chúa Giêsu và Mẹ Maria là sự ủi an và niềm hạnh phúc muôn đời của họ.

III. CÁCH LẦN HẠT BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA MẸ MARIA

Làm Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và ơn Chúa thì con sẽ lánh dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

TRÊN CHUỖI MÂN CÔI:

THÁNH GIÁ THÌ ĐỌC KINH TIN KÍNH:
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha Phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau, bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

HẠT LỚN THÌ ĐỌC KINH LẠY CHA:
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

BA HẠT NHỎ THÌ ĐỌC KINH KÍNH MỪNG:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

HẠT LỚN THÌ ĐỌC KINH SÁNG DANH:
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng Amen.

1. NGẮM THỨ NHẤT:

Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ:

Ngắm: Khi Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh, ông Thánh Simêon đã ẵm kính Đức Chúa Giêsu Hài Đồng và nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con Đức Mẹ ngày sau sẽ nên như bia bắn, cũng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ" Đức Mẹ nghe vậy thì trọn đời nhớ đẾn và lo buồn đau đớn như phải dao sắc đâm qua lòng Mẹ vậy.

Khi ngắm những lời ấy thi đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. NGẮM THỨ HAI

Đức Mẹ cùng Thánh cả Giuse đem Chúa Hài Đồng trốn sang nước Egypt:

Ngắm: Khi vua Hêrôđê tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, Mẹ đau đớn thương con còn non nớt mới sinh và đau đớn lo buồn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm những lời ấy thì đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

3. NGẮM THỨ BA

Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thơ mà Đức Mẹ đi tìm kiếm Người 3 ngày.

Ngắm: Khi Mẹ đem con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem mà khi lạc mất con thì Đức Mẹ buồn rầu đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm những lời ấy thì đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

4. NGẮM THỨ BỐN

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Ngắm: Khi Đức Mẹ theo Chúa trên đường vác Thánh Giá - thì hai mắt mẹ như những dòng suối nước mắt chảy xuống vì thương Chúa - và lòng Mẹ như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm những lời ấy thì đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

5. NGẮM THỨ NĂM

Đức Mẹ đứng kề bên thánh giá Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu của Đức Mẹ khi Chúa chút linh hồn.

Ngắm: Khi Mẹ thấy con treo trên cây thánh giá, đoạn phán ra 7 lời trăn trối để lại cho Mẹ, rồi gục đầu xuống sinh thì, thì lòng Mẹ đau đớn như dao sắc thấu qua lòng vậy.

Khi ngắm những lời ấy thì đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

6. NGẮM THỨ SÁU

Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà phó tay Đức Mẹ.

Ngắm: Khi Ông Thánh Giuse cùng Ông Thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó tay Đức Mẹ - Đức Mẹ ẵm thân thể đầm đìa máu của con yêu dấu mà chan chứa nước mắt. Ai suy cho được sự đau đớn tột cùng của Mẹ Maria lúc bấy giờ - đoạn Mẹ lấy khăn trắng mà liệm xác con - thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột vậy.

Khi ngắm những lời ấy thì đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

7. NGẮM THỨ BẨY

Môn đện táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá mới.

Ngắm: Khi táng xác Đức Chúa Giêsu vào trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che huyệt lại, thì lòng Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng với con vậy. Vì Mẹ chẳng còn được nhìn xác con nữa thì khốn cực biết là bao, như dao sắc đâm qua lòng Mẹ vậy.

Khi ngắm những lời ấy thì đọc:

1 KINH LẠY CHA (HẠT TO):
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

7 KINH KÍNH MỪNG (HẠT NHỎ):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

SAU CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC

KINH LẠY NỮ VƯƠNG: Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

V. Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh là Mẹ Thương Khó, xin cầu cho chúng con.

R. Đáng chịu lấy những sự Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa qua sự khổ nạn đầy thương khó của Chúa mà trái tim Mẹ phải hứng lấy bao nhiêu lưỡi gươm lòng đau đớn. Xin Mẹ là trạng sư bầu chữa cho chúng con trước toàn phát xét nhân lành của Chúa bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc nhân loại là đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét